Αρχείο για Δεκέμβριος, 2015

Περισσότερος «άγνωστος Πατραικός»

Posted in Uncategorized on 12/12/2015 by patraikosgulf

Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες άγνωστες πτυχές της ιστορίας

του Πατραικού κόλπου δημιουργήσαμε μια σελίδα στο facebook όπου οι

ενδιαφερόμενοι αφού γίνουν μέλη θα μπορούν να ενημερώνονται

σχετικά….

facebook

https://www.facebook.com/groups/1522089551445004/